om okej kram

Mitt namn är Louise Hallin och det är jag som är kreatören bakom namnet okej kram. Jag är en yrkesverksam konstnär och egenföretagare som tecknar, målar, virkar, konstruerar och experimenterar.


Jag är bland annat utbildad inom klassisk animation och teoretisk estetik, men mitt skapande bygger ofta helt och hållet på känsla. Nyfikenhet och rastlöshet driver mig att testa nya material och tillvägagångssätt. Själva skapandeprocessen och det kreativa flödet är som ett bränsle i sig och i det trivs jag bäst.